Natuurcentrum de Boshoek, gevestigd aan Bospad 3 3121 CL Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Natuurcentrum de Boshoek
Bospad 3
3121 CL Schiedam
+31 10 470 20 50

H. Leliveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurcentrum de Boshoek en is te bereiken via info@natuurcentrumdeboshoek.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurcentrum de Boshoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Ras
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natuurcentrumdeboshoek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het inlichten van een evenement.

Natuurcentrum de Boshoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming)
 • Telefonisch of e-mail contact (toestemming)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Natuurcentrum de Boshoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurcentrum de Boshoek) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuurcentrum de Boshoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 • Fotoboek (5 jaar)
 • Mailadressen (5 jaar)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuurcentrum de Boshoek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natuurcentrum de Boshoek gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Natuurcentrum de Boshoek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen blijven verbeteren. Wij gebruiken deze niet voor advertenties. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Natuurcentrum de Boshoek maakt gebruik van Google Analytics en de bijbehorende Google Analytics-cookies. Hiermee kunnen wij het gedrag van bezoekers op onze website in kaart brengen en op basis van deze gegevens de website bijsturen om een zo gebruiksvriendelijk mogelijke ervaring te kunnen bieden. Bij het bezoek aan onze website zullen deze cookies opgeslagen worden in uw webbrowser.

Om veilig gebruik te mogen maken van deze dienst hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te waarborgen hebben we het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, zodat u in geen enkel geval traceerbaar bent bij het bezoeken van onze website. We hebben de optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics uitgevinkt en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurcentrum de Boshoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@natuurcentrumdeboshoek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Natuurcentrum de Boshoek wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van de autoriteit persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natuurcentrum de Boshoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@natuurcentrumdeboshoek.nl. Onze mailinglijst is beveiligd middels een wachtwoord.