Herfstverslag 2020

Op dit moment vinden er op alle fronten werkzaamheden door onze vrijwilligers plaats.

 

Duurzaamheid:
Zo zijn er inmiddels 65 zonnepanelen op het dak geplaats. Deze moeten mede voorzien in de vraag naar stroom door de nieuw te plaatsen infrarood panelen. Alleen met infrarood panelen zien wij kans om het gasverbruik aanzienlijk te reduceren. De komende weken zullen er kabels vanuit de zalen naar de meterkast getrokken worden en zal er in Fauna zaal proef gedraaid worden om de panelen zo efficiënt mogelijk te laten branden. Kortom nog veel handarbeid en denkvermogen nodig.

Ventilatie:
Ook is er flink voortgang geboekt met de aanleg van een professioneel en efficiënt ventilatie systeem. Plafond platen verwijderen en pijpen met afzuig ventielen op de juiste locaties in de zaal plaatsen, zodat men ook een veiliger gevoel krijgt, wat het Coronavirus betreft.

Zee diorama:
Ook hier wordt hard gewerkt en is de “fundering” bijna klaar, zodat kunstenaar Leo Man in ’t Veld met de inrichting van het diorama kan beginnen. Tevens zijn er technische mensen bezig om een vragenspel, wat bij de huidige tijd past te ontwikkelen en zal uiteindelijk ingebouwd worden.

Legaat uit erfenis gekregen:
Van wijlen de heer Kooy heeft natuurcentrum De Boshoek 60 objecten ontvangen. Wat het protocol betreft moeten deze eerst op ongedierte onderzocht worden. Daarna worden ze geregistreerd en aan onze documentatie lijst toegevoegd om uiteindelijk bij het ministerie van RVO ( Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ) aan te melden.

 

Veel werkzaamheden in de tuin:
In de herfst en winter moeten bladeren verwijderd worden en is er altijd veel snoei werk.

Recycling:
Vermeldingswaard is het, dat de onderbouw van het Zee diorama uit hout bestaat, wat een tweede leven krijgt en de polystyreen platen, waar het koraalreef van het diorama uit bestaat eerst een functie in het Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen hadden. Ook de vele kabels voor de stroomvoorziening van de infrarood panelen hebben een tweede leven in De Boshoek gekregen. Hans Leliveld en Wout van der Schalie willen hierbij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en bijdrage aan natuurcentrum De Boshoek.

 

Tip: gedurende vele maanden is de verkoop van Boshoekhoning een hit.