Ontheffing c.q. vergunning van het RVO.

Stichting KNNV Natuurcentrum De Boshoek heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Afdeling Vergunningen en Handhaving, Team Natuur een ontheffing gekregen van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 13 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het vervoeren en onder zich hebben van producten behorende tot een beschermde inheemse diersoort, ten behoeve van onderwijs.

 

Met andere woorden, wij hebben een vergunning voor het tonen van de in ons bezit zijnde opgezette dieren (preparaten), zoals die tentoongesteld zijn in Natuurcentrum De Boshoek.

 

De ontheffing heeft een geldigheid van 5 jaar.