Elektriciteits verbruik

Tezamen met een aantal gerealiseerde energiebesparende suggesties uit het duurzaamheidsrapport van de Stichting Stimular en de elektriciteitproductie van de PV-panelen zagen we reeds in het eerste jaar een vermindering van de hoeveelheid afgenomen kWh.

De vrijwilligers van Natuurcentrum De Boshoek monitoren het energie verbruik al gedurende een langere periode.  Het blijft niet alleen bij monitorring, maar er worden ook maatregelen getroffen om het verbruik te verminderen. Dit heeft geleid tot een reductie van bijna 60% voor het elektriciteit verbruik van het afgelopen jaar (2016) t.o.v. het verbruik in 2009, om precies te zijn 59%.
Ondanks deze besparing zijn er nog voldoen punten om nog zuiniger om te gaan met het elektriciteit verbruik. Denk b.v.aan sluipverbruik van apparaten, als ze in “stand-by” staan.  Je zou verwachten dat ze dan uitgeschakeld zijn, maar niets is minder waard, ze consumeren ook dan elektrische energie.

Uiteindelijk willen we naar NoM (Nul op de Meter) voor het elektriciteit verbruik.
Dit willen we realiseren door:

  •            Nog meer energie besparende maatregelen te realiseren.
  •            Het resterende verbruik  duurzaam opwekken met PV-panelen.
  •            Het visueel maken van de energie besparende effecten aan bezoekers.


De vrijwilligers van Natuurcentrum De Boshoek hebben de stellige overtuiging dat NoM (Nul op de Meter) voor het elektriciteit verbruik realistisch 


Terug