De milieubarometer van De Boshoek

In het duurzaamheidsrapport wordt gewerkt met de milieubarometer. Dit is een rekenmodel waarmee de milieubelasting van de bedrijfsvoering in beeld gebracht wordt. Hiervoor behoren gegevens zoals het elektriciteitverbruik in kWh, het aantal kg afval, waterverbruik en het gasverbruik bekend zijn. Op basis van de ingevulde gegevens ontstaat er dan een taartdiagram. 

Uit het duurzaamheidsonderzoek / milieubarometer 2011 blijkt:

•    de grootste milieubelasting is het gasverbruik met 38,9%
•    bezoekersvervoer volgt met 31.5%
•    ten derde volgt het elektriciteitsverbruik met 19.5 %
•    de milieubelasting voor afval bedraagt   9.5 %
•    restant milieubelasting voor water en gevaarlijk afval   0.6 %Terug