Composthoop in de tuin


Heel gewoon en van zelfsprekend is dat het tuinafval op een composthoop terecht komt. Door tuinafval te scheiden, bewijs je niet alleen je tuin een goede dienst, ook het milieu vaart er wel bij. Het organisch afval dat je uit de container houdt, komt niet op de stortplaats of in de verbrandingsoven terecht.

Elke kilo afval wat minder afgevoerd wordt, geeft een vermindering van CO2 uitstoot, hoe onwaarschijnlijk dit ook lijkt. Ook in financieel opzicht is dit goed voor de samenleving.Terug