Aanzet tot duurzame investeringen

In de zomer van 2011 was Natuurcentrum De Boshoek één van de vijf organisaties die uitgenodigd werden door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. om aan een duurzaamheidsonderzoek mee te doen. De reden van de uitnodiging was het 20-jarig bestaan van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. als zelfstandig fonds. Zij wilde dit jubileum aangrijpen om een impuls te geven (ook financieel) aan duurzaamheid, bij instellingen die gebruik maken van financiële steun van het fonds. De rapportage van het duurzaamheidsonderzoek met daarin adviezen en aanbevelingen is opgesteld door de Stichting Stimular te Rotterdam. Zie voor meer info: www.stimular.nlTerug