Sinterklaas in Natuurcentrum De Boshoek

Op uitnodiging van de heren van de “Ronde Tafel Schiedam” is Sinterklaas met een aantal Pieten naar Natuurcentrum De Boshoek gekomen om gezamenlijk met “Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta afdeling Schiedam” met circa vijftig kinderen Sinterklaasfeest te vieren.

 

 

De heren van “De Ronde Tafel” hadden een echte “Ophaalservice” in het leven geroepen om de kinderen en een aantal ouders van thuis op te halen.

 

Na aankomst bij Natuurcentrum De Boshoek konden de kinderen de nodige activiteiten doen zoals het maken van Sinterklaasmijters, Pietenmutsen en Buttons.  Aan het enthousiaste gelach uit de zaal waar een stoelendans/muziekspel gepeeld werd, kon je afleiden dat dit erg leuk gevonden werd.

 

Het oefenen van Sinterklaasliedjes was ook een belangrijk onderdeel om Sinterklaas onder enthousiast gezang welkom te heten.

 

Nadat alle kinderen waren voorzien van cadeaus vertrok Sinterklaas met z’n Pieten onder luid gezang van “Dank u Sinterklaasje” naar z’n volgend afspraak.  Voor de organiserende vrijwilligers restte niets anders dan het weer op orde brengen van Natuurcentrum De Boshoek.

 

Sinterklaas bij de boshoek Sinterklaasfeest Vluchtelingenwerk Nederland