Lente / Kinderknutseldag 2016

In Natuurcentrum De Boshoek waren weer volop activiteiten voor kinderen te doen, zoals het populaire uilenballen pluizen / determineren, het schilderen van kunstschaapjes, nestkasten timmeren, het maken van kaarsen van bijenwas en cup-cake’s, er werd geschminkt en nog veel meer. De Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland was er met een aantal paplammeren die met de fles gevoerd moesten worden en waarvoor assistentie gevraagd werd aan bezoekende kinderen.

Hans Hartmann was aanwezig, de organisator van de wandelingen in Zuid-Holland, voorheen bekend onder de naam “Er op uit in ’t Groen…Doen!”. Zo’n 200 wandelaars hebben daar gebruik van gemaakt en zij lieten bij terugkomst de warme erwtensoep niet ongemoeid. Je hoorde veelvuldig “het smaakt goed”.

Bij modelboerderij de Groene Raat werd die middag een toeristische informatiezuil onthuld. Deze informatiezuil en panelen zijn tot stand gekomen dankzij bijdragen van de provincie Zuid-Holland, Hof van Delfland en de gemeente Schiedam. De zuil is een zogenaamde “subsite” van de website Hof van Delfland om lokale informatie te verstrekken over de omgeving Kethel / Schiedam (zie ook www.hofvandelfland.nl). Voordat de officiële handeling plaats vond verzamelden alle genodigden zich bij het NME centrum Harreweg, waar een ieder verwelkomd werd door een echte “Paashaas”, die paaseieren uitdeelde. Hier werden de kinderactiviteiten verzorgd door de professionele organisatie ComKids, die een deel van het NME centrum gebruiken voor buitenschoolse opvang.

In het NME centrum werden de inleidende toespraken gehouden door wethouder Van Steenderen (Schiedam) en de heer Rodenburg (voorzitter Hof van Delfland). Met een wandeling langs de recreatieve informatiepanelen Kethel / Bijdorp werd bij één van de panelen stil gestaan om de panelen formeel te onthullen door mevrouw Broeren-Rip (Historische Vereniging Schiedam) en wethouder Van Steenderen. De tweede formele opening, die van de informatiezijl bij de Groene Raat werd verricht door de heren Rodenburg en Van Steenderen. De formele opening ging gepaard met een wolk van confetti, afkomstig uit een confetti kanon.

Alle vrijwilligers hadden het er maar druk mee om alle bezoekers van dienst te zijn. Daarom dank aan deze mensen voor hun inzet om ervoor te zorgen dat dit een geslaagde dag is geworden voor de vele vooral jonge bezoekers met hun ouders.

Lammetjes aaien Gezellig knutselen Onthulling bord Voltooide knutselwerkjes