Kinderknutsel/wandeldag

Staatsbosbeheer heeft op 16 maart j.l. in Natuurcentrum De Boshoek een informatieve tentoonstelling ingericht voor een toekomstige ecologische verbindingszone (EVZ). Belangstellenden konden van ’s middags 16:00 uur tot ’s avonds 20:00 uur de tentoonstelling bezoeken en vragen stellen of suggesties doen. Voor de open dag op zondag 19 maart zijn de informatie borden blijven hangen om ook deze bezoekers de gelegenheid te geven dit te bekijken. De Provincie Zuid-Holland investeert in ecologische kwaliteit in Midden-Delfland. Het natuurgebied “De Vlaardingse Vlietlanden” wordt verbonden met “De Ackerdijckse Plassen” en deze ecologische verbinding loopt door de recreatiegebieden “Woudhoek” en “Holiërhoek”. Staatsbosbeheer heeft in opdracht van de provincie een schetsontwerp gemaakt, dat te zien is in deze tentoonstelling. De ecologische verbinding wordt ingericht voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder de noordse woelmuis. Deze muis leeft geïsoleerd op de “De Vlaardingse Vlietlanden” en kan niet doorsteken naar “De Ackerdijckse Plassen”. Via de (nieuwe) ecologische verbindingszone is het leefgebied van onder andere deze noordse woelmuis uit te breiden. Zo kan de muis zich verplaatsen van A naar B.

 

info: Ecologische zone
info: Noordse woelmuis

Eco-zone Noordse woelmuis