Nieuwe website voor Natuurcentrum de Boshoek

Van oude egelkast naar nieuwe egelkast Tijdens het inspecteren van onze egelkast achter in de tuin bleek al snel dat er weinig, je kan beter zeggen niets meer van over was. Dus hebben we een nieuwe egelkast gemaakt en geplaatst zodat hij weer een veilige plek heeft. Een egel gaat zich in oktober/november voorbereiden voor zijn winterslaap. We zijn dus mooi op tijd om een nieuwe plek te creëren. We zijn begonnen om de oude kast resten op te ruimen. Daarna hebben we voor meer licht te gezorgd onder aan de voet van de haagbeuk. Na het plaatsen van de kast hebben we deze gecamoufleerd met takken. Nu is het afwachten of de egel de kast goedkeurt, de vrijwilligers hebben in ieder geval hun best gedaan om er iets moois van te maken.