Zonnepanelen

Sinds 2009 zijn de vrijwilligers van “Natuurcentrum De Boshoek” actief om de energie consumptie te verminderen. In de jaren 2017 / 2018 zagen we geen mogelijkheden meer om nog meer aan reductie van het elektriciteitsverbruik te doen anders dan zelf elektriciteit te produceren.

 

De aanschaf van het nieuwe zonnestroomsysteem is financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. (60%), het De Grootfonds (15%) en het resterende bedrag (25%) door “Natuurcentrum De Boshoek” zelf. Bij het bepalen van het aantal nieuw aan te schaffen panelen heeft de ouderdom van de panelen die vanaf 2011 geïnstalleerd zijn een rol gespeeld. De panelen waren destijds al circa 20 jaar, dus nu bijna 30 jaar. Zolang ze functioneren blijven ze op het dak. Sinds 25 mei is het zonnestroomsysteem operationeel waarmee we verwachten dat we vanaf nu meer elektriciteit produceren dan we verbruiken. De weken / maanden voorafgaande aan de vermelde datum zijn de vrijwilligers actief geweest met de installatie van de PV-panelen en de bijbehorende omvormer.

 

De elektriciteit, die we te veel produceren, kunnen we mogelijk gaan gebruiken om het gasverbruik te verminderen. Daarbij denken we aan infrarood panelen of een warmtepomp.

 

De onderstaande grafiek geeft de reductie van het elektriciteitsverbruik weer, waarbij voor het jaar 2019 een verwachting is toegevoegd van het verbruik.

 

 

Elektriciteit verbruik bij Natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3, 3121 Cl, Schiedam.

 

Groen : Productie van de zonnepanelen.

 

Grijs : Verbruik elektriciteit dagtarief.

 

Zwart : Verbruik elektriciteit nachttarief.

Zonnepaneel Fonds schiedam De groot fonds