achtergrond
afbeelding

vleermuizenkast

 

Veel vleermuizen bewonen van nature oude holle bomen. Bij gebrek aan deze natuurlijkeboomholten kunnen vleermuiskasten dienen als kunstmatige verblijfplaats.

 

 

Waar ophangen

Een kast kan je het hele jaar ophangen, maar het liefst vóór het voorjaar. Kies een rustige plek in de luwte.

Hang de kast op aan een stevige boom, het liefst waar meerdere bomen aanwezig zijn. Ook is het mogelijk om de kast aan de gevel te plaatsen, mits je een minimale hoogte van 3,5 meter aan houd. Hang eventueel meerdere kasten op, zo verhoogt  u het aanbod op zomerverblijfplaatsen.

Hang de kast(en) met de voorzijde naar het zonlicht richting het zuiden of zuidoosten, vleermuizen zijn namelijk echte warmteliefhebbers.

Zorg voor een vrije aanvliegroute, geen takken of bladeren voor de vliegopening of onder de kast.

 

Schoonmaken

Het is wenselijk om de kast éénmaal per jaar met een borstel schoon te maken. Dit kan het beste in de wintermaanden gebeuren, de kans op bewoning is dan zeer klein.

Vleermuiskasten zijn géén nestkasten, ze worden alleen gebruikt als slaapplaats of paarplaats. Bij het gebruik als paarplaats roepen b.v de mannelijke ruige dwergvleermuizen de langs vliegende vrouwtjes vanuit de kast.

 

 meer info: vleermuis.net

 

terug